1‐20 / 195
PNY microSDXC-Karte Performance

PNY PNY microSDXC-Karte Performance

PNY microSDXC-Karte Performance UHS-I U1 64 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDXC, Speicherkapazität: 64 GB, Geschwindigkeitsklasse: UHS-I; U1, Lesegeschwindigkeit: 50 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 462318
CHF 16.40
PNY SDHC-Karte High Performance

PNY PNY SDHC-Karte High Performance

PNY SDHC-Karte High Performance UHS-I U3 16 GB, Speicherkartentyp: SDHC, Speicherkapazität: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse: UHS-I; U3, Lesegeschwindigkeit: 90 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s, Speicherkartenadapter: Kein Adapter
Lager
Lieferanten ID 462305
CHF 12.00
PNY SDXC-Karte Elite UHS-I U1

PNY PNY SDXC-Karte Elite UHS-I U1

PNY SDXC-Karte Elite UHS-I U1 128 GB, Speicherkartentyp: SDXC, Speicherkapazität: 128 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U1; UHS-I, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 90 MB/s, Speicherkartenadapter: Kein Adapter
Lager
Lieferanten ID 933205
CHF 34.00
PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3

PNY PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3

PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3 128 GB, Speicherkartentyp: SDXC, Speicherkapazität: 128 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U3; UHS-I, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: Kein Adapter
Lager
Lieferanten ID 933207
CHF 36.00
PNY SDHC-Karte Elite UHS-I U1 16

PNY PNY SDHC-Karte Elite UHS-I U1 16

PNY SDHC-Karte Elite UHS-I U1 16 GB, Speicherkartentyp: SDHC, Speicherkapazität: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse: UHS-I; U1; Class 10, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: Kein Adapter
Lager
Lieferanten ID 933202
CHF 9.40
PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3

PNY PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3

PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3 256 GB, Speicherkartentyp: SDXC, Speicherkapazität: 256 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U3; UHS-I, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: Kein Adapter
Lager
Lieferanten ID 933208
CHF 59.00
PNY SDHC-Karte Elite UHS-I U1 32

PNY PNY SDHC-Karte Elite UHS-I U1 32

PNY SDHC-Karte Elite UHS-I U1 32 GB, Speicherkartentyp: SDHC, Speicherkapazität: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse: UHS-I; U1; Class 10, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: Kein Adapter
Lager
Lieferanten ID 933203
CHF 11.40
PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3

PNY PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3

PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3 512 GB, Speicherkartentyp: SDXC, Speicherkapazität: 512 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U3; UHS-I, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: Kein Adapter
Lager
Lieferanten ID 933209
CHF 149.00
PNY SDXC-Karte Elite UHS-I U1 64

PNY PNY SDXC-Karte Elite UHS-I U1 64

PNY SDXC-Karte Elite UHS-I U1 64 GB, Speicherkartentyp: SDXC, Speicherkapazität: 64 GB, Geschwindigkeitsklasse: UHS-I; U1; Class 10, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: Kein Adapter
Lager
Lieferanten ID 933204
CHF 17.00
PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3

PNY PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3

PNY SDXC-Karte Elite-X UHS-I U3 64 GB, Speicherkartentyp: SDXC, Speicherkapazität: 64 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U3; UHS-I, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: Kein Adapter
Lager
Lieferanten ID 933206
CHF 18.00
PNY microSDHC-Karte Elite UHS-I

PNY PNY microSDHC-Karte Elite UHS-I

PNY microSDHC-Karte Elite UHS-I U1 16 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDHC, Speicherkapazität: 16 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U1; UHS-I, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 933210
CHF 9.40
PNY microSDHC-Karte Elite UHS-I

PNY PNY microSDHC-Karte Elite UHS-I

PNY microSDHC-Karte Elite UHS-I U1 32 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDHC, Speicherkapazität: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U1; UHS-I, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 922678
CHF 10.40
PNY microSDXC-Karte Elite UHS-I

PNY PNY microSDXC-Karte Elite UHS-I

PNY microSDXC-Karte Elite UHS-I U1 512 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDXC, Speicherkapazität: 512 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U1; UHS-I, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 933211
CHF 109.00
PNY microSDXC-Karte Elite UHS-I

PNY PNY microSDXC-Karte Elite UHS-I

PNY microSDXC-Karte Elite UHS-I U1 64 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDXC, Speicherkapazität: 64 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U1; UHS-I, Lesegeschwindigkeit: 90 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 922679
CHF 16.00
PNY microSDXC-Karte Elite

PNY PNY microSDXC-Karte Elite

PNY microSDXC-Karte Elite UHS-I U1 128 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDXC, Speicherkapazität: 128 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U1; UHS-I; V10, Lesegeschwindigkeit: 90 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 922680
CHF 33.00
PNY microSDXC-Karte Elite

PNY PNY microSDXC-Karte Elite

PNY microSDXC-Karte Elite UHS-I U1 256 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDXC, Speicherkapazität: 256 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10; U1; UHS-I; V10, Lesegeschwindigkeit: 90 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 922681
CHF 57.00
PNY microSDXC-Karte PRO Elite

PNY PNY microSDXC-Karte PRO Elite

PNY microSDXC-Karte PRO Elite UHS-I U3 A1 128 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDXC, Speicherkapazität: 128 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 90 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 933214
CHF 35.00
PNY microSDXC-Karte PRO Elite

PNY PNY microSDXC-Karte PRO Elite

PNY microSDXC-Karte PRO Elite UHS-I U3 A1 256 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDXC, Speicherkapazität: 256 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 90 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 933215
CHF 61.00
PNY microSDHC-Karte PRO Elite

PNY PNY microSDHC-Karte PRO Elite

PNY microSDHC-Karte PRO Elite UHS-I U3 A1 32 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDHC, Speicherkapazität: 32 GB, Geschwindigkeitsklasse: UHS-I; U3; Class 10; V30; A1, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 60 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 933212
CHF 16.00
PNY microSDXC-Karte PRO Elite

PNY PNY microSDXC-Karte PRO Elite

PNY microSDXC-Karte PRO Elite UHS-I U3 A1 64 GB, Speicherkartentyp: Micro-SDXC, Speicherkapazität: 64 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class 10, Lesegeschwindigkeit: 100 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 60 MB/s, Speicherkartenadapter: SD-Adapter
Lager
Lieferanten ID 933213
CHF 18.00
Angezeigte Produkte 1 bis 20 (von 195 insgesamt)
Aktion